Thứ hai, 23/05/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS HIỆP THUẬN
 • Đỗ Kiêm Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   :01255286186
  • Email:
   dokiemhai@gmail.com
 • Đỗ Kim Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976945888
  • Email:
   dokimtuan@gmail.com
 • Vương Quang Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988232793
  • Email:
   vuongquanghai@gmail.com
 • Trần Huy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912237394
 • Hồ Văn Đại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01644578673
  • Email:
   hovandai@gmail.com
 • Lê Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ thanh tra
  • Điện thoại:
   01675652008
  • Email:
   lehaiyen@gmail.com
 • Nguyễn Quang Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ xã hội
  • Điện thoại:
   0982024074
  • Email:
   nguyenquanghai@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ tự nhiên
  • Điện thoại:
   0946234430
  • Email:
   nguyenxuanloc@gmail.com
 • Trần Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký hội đồng sư phạm nhà trường
  • Điện thoại:
   0981489778
  • Email:
   tranthihonghanh@gmail.com
 • Trương Xuân Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0976200376
  • Email:
   truongxuanhiep@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Cơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0975974762
  • Email:
   nguyenngocco@gmail.com
 • Trần Huy Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982388277
  • Email:
   nguyenvana@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kinh nghiệm hơn 20 năm trong quản lý giáo dục.